รายงานเปรียบเทียบจำนวนบุคลากรทั้งหมดตามปีการศึกษา และประเภทบุคลากร

Chart รายงานเปรียบเทียบจำนวนบุคลากรทั้งหมดตามปีการศึกษา และประเภทบุคลากร
ประเภทบุคลากร จำนวนบุคลากรตามปีการศึกษา
2550255125522553255425552556
รวม1,0791,1041,1751,1681,1801,2051,250
ข้าราชการ598588576543542523495
พนักงานมหาวิทยาลัย5773155168209280426
จ้างประจำ1101049486868175
จ้างชั่วคราว289312320341312289223
พนักงานราชการ25273030313231
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557