วิธีแก้ปัญหาการพิมพ์แล้วไม่มีสี (Background Colors Printable)
สำหรับ IE (Internet Explorer) เท่านั้น

  1. ไปที่เมนู Tools (ด้านบนของหน้าต่าง IE) แล้วเลือก Internet Options
  2. คลิกที่ Tab Advanced (Tab สุดท้าย)
  3. ในกรอบ Settings ให้เลื่อนหน้าจอลงมาเรื่อยๆ จะพบหมวด Printing
  4. ตรวจสอบว่ามีเครื่องหมายถูกในกรอบสี่เหลี่ยมหน้า Print background colors and images หรือไม่
  5. ถ้าไม่มีให้คลิกเลือกเครื่องหมายถูกในกรอบสี่เหลี่ยมหน้า Print background colors and images
  6. คลิกปุ่ม OK เพื่อปิดหน้าต่าง Internet Options
  7. ปิด IE ที่กำลังเปิดอยู่ทั้งหมด จากนั้นให้เปิด IE ขึ้นใหม่อีกครั้ง

ตรวจสอบก่อนการพิมพ์ว่ามีสีหรือไม่
  1. ไปที่เมนู File (ด้านบนของหน้าต่าง IE) แล้วเลือก Print Preview...